Nieuwsbrieven

Lees hier de nieuwsbrief van januari 2015 met daarin nieuwjaarswens en ledenwerving.

In de nieuwsbrief van maart 2015 wordt u meer geïnformeerd over de ontwikkeling van het dorpscentrum als het nieuwe dorpshart. Lees hier verder.

In deze nieuwsbrief, augustus 2015, wordt een oproep gedaan om de bijeenkomst bij te wonen die staat in het teken van veranderende zorg. Lees hier verder.

De nieuwsbrief van januari 2017 beschrijft o.a. hoe de gemeente Steenbergen kijkt naar de ontwikkeling van het dorpscentrum van de Welberg. Dit exemplaar vindt u hier.

In december 2017 heeft de nieuwsbrief overwegend twee thema’s die behandeld worden. Het centrumplan is daar een van maar nu komt ook het klaproosviaduct in zicht. U leest er hier alles over.

De nieuwsbrief van maart 2018 staat in het teken van o.a. opschoondag, het viaduct en centrumplan. Dit gevarieerde exemplaar vind u hier.

In december 2018 wordt veel geschreven over het viaduct en de klaprozen die daarop werden geschilderd. Ook is er aandacht aan de klaproosschildjes die het lint van klaprozen gaat vormen. Tevens leest u hier ook zaken die belangrijk zijn voor de Welberg.

Hoewel 2019 onze dorpsgeschiedenis in gaat als herdenkingsjaar voor 75 jaar bevrijding, staat de nieuwsbrief van maart 2020 geheel in het teken van de pandemie. Het is een themanummer waarin aandacht wordt gevraagd om elkaar te helpen. Lees dit nummer hier.

De nieuwsbrief van januari 2022 heeft wat herinneringen in het voorgaande jaar maar neemt u ook mee het nieuwe jaar in. Veel leesplezier want u vind ‘m hier

De nieuwsbrief van juni 2023 vind u hier