De slag om de schelde

Jaarlijksherdenking-zeventig-jarige-bevrijding-bergen-op-zoom-6 vinden eind oktober in Bergen op Zoom de plechtigheden plaats om de doden, militairen en burgers, die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, te herdenken.
Dit jaar is het herdenkingsprogramma gewijzigd. Daarnaast zijn onderdelen aan het programma toegevoegd. Hieronder treft u het volledige programma aan.

 

Programma 27 oktober
10.00 uur
Aanvang herdenking op de Britse Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg te Bergen op Zoom. Aansluitend de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument op het Arnoldus Asselbergsplantsoen met daarna de herdenking bij de herinneringsplaquettes op het Thaliaplein. Op deze drie herdenkingsplaatsen is er voor eenieder op afroep gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Programma 29 oktober

19.3herdenking-zeventig-jarige-bevrijding-bergen-op-zoom-600 uur .
Dit jaar wordt voor het eerst een lezing onder de noemer’Canadays Lecture’ georganiseerd.. Deze vindt plaats in de Sint-Gertrudiskerk van Bergen op Zoom en komt tot stand in nauwe samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de Canadese Ambassade. Het thema van de avond is: ‘Vrijheid is een werkwoord’.
Na een woord van welkom door burgemeester Frank Petter, geven Marlies Allewijn, schrijfster van het dit jaar verschenen (oorlogs-)jeugdboek “Zij was 16” en de oud commandant landstrijdkrachten, generaal bd. Mart de Kruif, op inspirerende wijze invulling aan de lezing. Verder is er een bijdrage van een 92-jarige veteraan uit het Zeeuwse verzet. De avond wordt geleid door de oud voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Fred de Graaf. De ambassadeur van Canada in Nederland, Mevrouw Sabine Nölke, sluit de bijeenkomst af.

De lezing is gratis toegankelijk en eenieder kan daaraan deelnemen. Aanwezigen worden betrokken bij de lezing en de discussie daarover. Voor met name jongeren is deze bijeenkomst erg boeiend en het streven is dan ook om deze groep zoveel mogelijk vertegenwoordigd te laten zijn. Vooraf aanmelden kan via www.bergenopzoom.nl/canadays en is erg praktisch voor onze organisatie, maar niet per sé noodzakelijk.

Programma 30 oktober
09.30 uur
Oecumenische woorddienst met speciale aandacht voor de bevrijding van Bergen op Zoom en de herdenking van de Slag om de Schelde, in de Sint-Gertrudiskerk.

11.00 uur
Memorial Day of Canada in The Netherlands. Op 27 oktober 2014 vond in Bergen op Zoom, in het bijzijn van de gouverneur generaal van Canada en prins Maurits, de eerste ‘Nationale Herdenking van Canada in Nederland’ in Bergen op Zoom plaats. Dit jaar vindt in dat kader voor de derde maal een grote herdenkingsplechtigheid plaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg te Bergen op Zoom. Nu dus op zondag 30 oktober.

Deze bijeenkomst draagt een internationaal karakter en is voor eenieder toegankelijk. Er zijn prominente genodigden uit binnen- en buitenland ze en wordt ondersteund door militairen, muzikanten, veteranen, scholieren en betrokkenen bij het in stand houden van de herinneringen van de bevrijding van Bergen op Zoom en de Slag om de Schelde in de Tweede Wereldoorlog. Na de kranslegging door prominente gasten, is er op afroep voor eenieder gelegenheid om bloemen bij het herdenkingskruis neer te leggen.

Samen met Canada wordt het door het gemeentebestuur van enorm belang gevonden dat we ons blijven herinneren dat onze vrijheid zwaar is bevochten en daarmee aan veel mensen het leven heeft gekost. Dit is belangrijk voor de oudere maar zeker ook voor de jongere generaties. Daarom is iedereen, maar jongeren en kinderen in het bijzonder, van harte welkom bij deze indrukwekkende herdenkingsplechtigheid.

Van harte nodigen zij u uit aan bovenvermelde herdenkingen en de daaraan verbonden activiteiten deel te nemen.

flyer

Brief van de ambassadeur aan de scholen